1 Created with Sketch.

Organisatie 2018 – 2019

Groepsindeling :
Groep 1 – 2
Juf Krista Antheunisse en Juf Angelique Louisse
Schakelklas 3-4
Juf Marienke van Iwaarden
Groep 3 – 4
Juf Bianca van Belzen en Juf Femke Jonkman
Groep 5 – 6
Juf Marianne van der Neut, Bianca van Belzen en Wilma Geluk
Groep 7-8
Juf Sonja Musters en Juf Lida Swaneveld

Intern begeleider
Juf Sonja Musters
Passend onderwijs
Ruth Bolleman (Educonsult)
Conciërge/ICT /Administratie
Jan Willem Repko
Vakdocent Gym
René Maljaars
SMW
Marianne van den Berge
Ondersteuning/RT
Pim Amsterdam
Anna de Weert

Locatieleiders
Marienke van Iwaarden en Sonja Musters.