1 Created with Sketch.

Inschrijven

Indien u naar onze school komt om uw kind op te geven, dan heeft u eerst een gesprek met de directeur. U krijgt dan informatie over onze school en een rondleiding. U kunt in dit gesprek alle vragen stellen die u heeft. U kunt ook een gesprekje hebben met één van de leraren. Na het gesprek kunt u de schoolgids lezen die op deze website staat (links in het menu), zodat u informatie nog even rustig kunt nalezen.Onze school kent geen wachtlijsten.
Het inschrijfformulier is op school verkrijgbaar bij de administratie/ directie. U kunt het op school ook invullen bij het intakegesprek.

Kleuters kunnen vanaf hun vierde jaar naar school. Voordat kinderen vier jaar worden en daadwerkelijk onze school gaan bezoeken, komt de toekomstige groepsleerkracht van uw kind op huisbezoek en kunnen -in overleg- kennismakingsbezoekjes worden afgesproken.

Verspreid over een periode van maximaal vijf weken vinden gedurende 5 dagen of vijf dagdelen deze bezoekjes plaats. Een kind moet -volgens de leerplichtwet- uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar vijfde verjaardag naar school.
Als het om een tussentijdse verandering van school gaat, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan wordt uw kind zo snel mogelijk in de betreffende groep opgenomen. Deze kinderen komen op school met een onderwijskundig rapport (geschreven door de leerkracht van de andere school) dat informatie geeft over de vorderingen van het kind op die school. Meestal nemen wij ook nog even contact op met de “oude” school, zeker in die gevallen waarin geen sprake is van verhuizing, maar van een andere schoolkeuze. Tevens kunnen we na overleg met de ouders
besluiten aanvullende onderzoeken af te nemen, om een zo helder
mogelijk beeld te krijgen van uw kind.

Hoe het gaat op school en in de groep kunt u het beste zelf bekijken. U begrijpt dan wellicht de verhalen van uw kind beter. Maakt u gerust eens een afspraak met de groepsleerkracht.
Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Dan kunt links in het menu klinkken op kennismaken en dan kunt u het kennismakingsformulier invullen, waarna wij contact met u opnemen. U kunt ons ook bellen om een afspraak te maken op telefoonnummer 0118 – 422411.