1 Created with Sketch.

Historie

Archipelschool ’t Mozaïek is 1995 ontstaan uit een fusie tussen 2 basisscholen, de H.K. van Duijvenvoordeschool en de Belt. In 1999 werd ’t Mozaïek een Archipelschool. De Archipelscholen zijn in 1999 ontstaan uit een fusie van 18 openbare scholen in de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.

Archipel betekent “eilandengroep”. Elk van de eilanden kan een eigen karakter hebben, zoals elke school uniek is, maar ze behoren toch samen tot een groter geheel, het gezamenlijk bestuur.

Tot 2011 was de school gehuisvest in de Dongestraat. In 2011 is de school verhuisd naar de huidige locatie in de brede school Het Kroonjuweel. In deze school is ook de protestants christelijke basisschool Het Kompas gehuisvest. Verder is er in het gebouw de kinderopvang van de KOW. De KOW is er voor de voor- en naschoolse opvang en de peuteropvang. Er is ook een mediatheek gevestigd en een grote sporthal.