1 Created with Sketch.

Continurooster

’t Mozaïek werkt met een continurooster. De kinderen hebben elke dag een lesdag van 8.30 uur tot 14.15 uur. De leerlingen spelen van 11.25 tot 11.55 uur op het schoolplein en eten daarna in de klas. Vanuit de school zijn ouders en medewerkers van de school pleinwacht.

Voor- en naschooltijd kunnen de kinderen worden opgevangen door de de Kinderopvang Walcheren (KOW), locatie Schatduikers. In het menu links staat er een link Peutergroep en een link BSO, hier vindt u meer informatie.