Activiteiten

Op deze pagina treft u een overzicht van al onze activiteiten. Meer weten over een activiteit? Klik dan op het plusje.

maart 2018

Kinderkunstweek 7 t/m 18 maart.

't Mozaïek doet ook dit schooljaar weer mee met de Kinderkunstweek. Deze week wordt elk jaar georganiseerd door stichting Kinderkunstweek. Samen met deze organisatie worden de kinderen tijdens deze week in aanraking gebracht met moderne en hedendaagse kunt. Als afsluiting komt er voor de ouder(s)/ verzorger(s), familie en vrienden een afsluitende tentoonstelling waarin wordt getoond wat de kinderen tijdens de kinderkunstweek hebben geleerd en gemaakt.

Personeelsdag Archipel

Kinderen zijn deze dag vrij.

Tentoonstelling kinderkunstweek 2018

Op 27 maart van 17.00 tot 18.30 uur is de tentoonstelling "Een boel beesten" van de kinderkunstweek 2018. De opening is om 17.00 uur door juf Sonja of juf Marienke. Daarna kunt u het werk van de kinderen van 't Mozaïek  bewonderen in alle klaslokalen. Om 17.45 uur is er een concert van alle kinderen in de speelzaal. Groep 7/ 8 sluit het concert af met een djembé optreden.

Goede vrijdag.

Goede vrijdag, kinderen zijn vrij.
april 2018

2e Paasdag.

2e Paasdag, kinderen zijn vrij.

Iep eindtoets.

De kinderen uit groep 8 hebben op 17 en 18 april de Iep eindtoets.

Sportdag groep 3/4.

De kinderen uit groep 3/4 hebben deze dag de jaarlijkse sportdag.

Sportdag groep 5/6.

De kinderen uit groep 5/6 hebben deze dag de jaarlijkse sportdag.

Sportdag groep 7/8.

De kinderen uit groep 7/8 hebben deze dag de jaarlijkse sportdag.

Koningsspelen.


Meivakantie.

21 april t/m 6 mei 2018, de meivakantie.
mei 2018

Hemelvaartsdag.

Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018. De kinderen zijn donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018 vrij.

Avondvierdaagse.

Maandag 14 t/m donderdag 17 mei 2018, de avondvierdaagse in Vlissingen.

2e Pinksterdag.

2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij.
juni 2018

Studiedag.

Studiedag, kinderen zijn vrij.
juli 2018

Musical.

Eindmusical groep 7/8.

Studiedag

Studiedag, kinderen zijn vrij.

Zomervakantie.

7 juli t/m 19, de zomervakantie.
augustus 2018

1e schooldag schooljaar 2018/ 2019.