1 Created with Sketch.

Aanvraagformulier extra verlof

Als u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind buiten de schoolvakanties, dan kunt u dat doen met een formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie op school  en dit kunt u  ingevuld inleveren bij de administratie of bij de directeur.

Extra verlof kan worden verleend indien wordt voldaan aan de richtlijnen van de leerplichtwet, deze staan op het formulier. Nadat het formulier aanvraag extra verlof is ingeleverd, beoordeelt de directeur of er wordt voldaan aan de voorwaarden en of het wordt toegekend. Via de mail krijgt u bevestiging of het verlof wel of niet wordt toegekend.