Bee botles

Sinds kort hebben we op school een Bee bot. De leerkrachten hebben allemaal een cursus gekregen en nu gaan we hem gebruiken om kinderen te leren programmeren. De kinderen krijgen de opdracht om de Bee bot een bepaalde route te laten rijden. Hiervoor moeten de kinderen de basis van het programmeren leren, het leren denken in stappen.