Nieuwe locatieleiders Archipelschool ’t Mozaïek.

Op Archipelschool ’t Mozaïek zijn Marienke van Iwaarden en Sonja Musters vanaf 8 januari 2018 gestart als nieuwe locatieleiders. Zij nemen het over van Maarten Ebbing, hij was de afgelopen maanden interim directeur.
Marienke en Sonja zijn de gehele week op school aanwezig, zowel voor  lesgevende taken als voor de schoolleiding.