Goed inspectierapport

Afgelopen september is de inspectie op bezoek geweest op ’t Mozaïek.
De uitkomst was heel positief.

Nieuwsgierig?

Lees hier het definitieve inspectierapport.

Definitief inspectierapport ’t Mozaiek najaar 2017